Etiket arşivi: 11. sınıf dil ve anlatım sorumluluk sınavı soruları

2010 Dil ve Anlatım 11.Sınıf Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı

Hoşgeldiniz Arkadaşlar…

Sizler ile 2010-2011 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavında Çıkan Soruları Paylaşacağım Eğer sizde sınava girecekseniz bu sorulara ve iyi çalışın bire bir aynısı çıkmasada benzerleri çıkacaktır.

Sorular

İlk olarak metin veriliyor.

(1) ” Ben yaradılışımdan güzel değilim ” deyipte boynunu bükmek olurmu?

(2) Medeniyet dediğimiz bir bakıma, tabiatla savaşmak, tabiatı olduğu gibi bırakmayıp düzeltmek, insanoğlunun istediği hale getirmek değil midir?

(3) Öyle olnca insanlar arasındaki çirkinlikler de “Ne yapalım? Böyle doğmuş onlar! ” diyip çirkin bırakamayız.

(4) Onları da elimizden geldiğince gezelleştirmek görevimizdir.

Soru 1 – Parçanın 1. Cümlesindeki yazım yanlışlıklarını bularak düzeltiniz.(10 Puan)

Soru 2 -Yukarıdaki parça yazı türlerinden hangisine örnek olabilir? (10 Puan)

A-)Fıkra  B-) Sohbet  C-) Makale  D-)Eleştiri  E-) Anı

Soru 3 – Noktalı yerleri tamamlayınız.(30 Puan)

a)Yukarıdaki parçada ………… konusu işlenmiştir.

b)Öğretici metinlerde dil ………. işleviyle kullanılır.

c)Tiyatro ………….. bağlı bir metin türüdür.

d)Bir metnin, eserin olumlu veya olumsuz yönlerini anlatan öğretici metin türüne ……………. denir.

e)Fıkra yazıları ………. ve ………… yayımlanır.

Soru 4 -Aşşağıdaki yargılar Doğru ise (d) yanlış ise (Y) yazınız.(30 Puan)

a)Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemleriyle bir araya getirilmesi zorunludur.(  )

b)Makalelerde kanıtlama amacı yoktur.(  )

c)Edebiyatımızda ilk makale örneği Şinasi  tarafından yazılmıştır.(  )

d)Anılar, günü gününe ve belgelere dayalı olarak yazılır.(  )

e)Söylev, sözlü anlatım türlerinden biridir.(  )

Soru 5 -”Şehrin üstüne kara bulutlar çöktü.” cümlesindeki ses olaylarını bulunuz.(10 Puan)

Soru 6- Okulun önünde birkaç öğrenci öğretmenlerini bekliyordu.” cümlesindeki tamlamaları bularak çeşidini yazınız.(10 Puan)

Evet arkadaşlar 11.Sınıf 2010 yılı ortalama yükseltme ve Sorumluluk sınav soruları bunlardır.Birzat kendim sınava girdim kağıttan yazdım.Lütfen Emeğe Saygı!

Tüm hakları saklıdır kaynak belirtilmeden çalınamaz!