Etiket arşivi: Osmanlı Devletinin Yaptığı Savaşlar

Osmanlı Devleti Hakkında Ansiklopedik Bilgiler

1.Osmanlı Devletinin Kuruluş ve Genişleme Dönemi İçin Tıklayınız.

2.Osmanlı Devletinin Gerileme ve Dağılma Dönemi İçin Tıklayınız.

Savaşlar

1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı | 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı | 93 Harbi | Ankara Savaşı | Arıburnu Zaferi | Balkan Savaşları | Belgrad kuşatması | I. Kosova Savaşı | I. Viyana Kuşatması | II. Kosova Savaşı | II. Viyana Kuşatması | Koyunhisar Savaşı | Kırım Savaşı | Maltepe (Palekanon) Savaşı | Mercidabık Savaşı | Mohaç Savaşı | Navarin Deniz Savaşı | Niğbolu Savaşı | Osmanlı-Avusturya Savaşları | Osmanlı-Lehistan Savaşları | Osmanlı-Venedik Savaşları | Osmanlı-İran Savaşları | Otlukbeli Savaşı | Preveze Deniz Savaşı | Ridaniye Savaşı | Sapienza Deniz Savaşı (1499) | Sarıkamış Harekâtı | Sırpsındığı Savaşı | Trablusgarp Savaşı | Trabzon İşgali | Varna Savaşı | Viyana kuşatmaları | Zigetvar Savaşı | Çaldıran Savaşı | Çanakkale Savaşları | Çirmen Savaşı | İnebahtı Deniz Savaşı | İstanbul’un fethi

Antlaşmalar

ABD – Osmanlı Sözleşmesi | Ahmet Paşa Antlaşması | Amasya Antlaşması | Atina Antlaşması (1913) | Ayastefanos Antlaşması | Aynalıkavak Antlaşması | Baltalimanı Antlaşması | Belgrad Antlaşması (1739) | Berlin Antlaşması | Brest Litovsk Barış Antlaşması | Bucaş Antlaşması | Bükreş Antlaşması | Edirne Antlaşması | Edirne-Segedin Antlaşması | El-Ariş Antlaşması | Ferhat Paşa Antlaşması | Hotin Antlaşması | Hünkar İskelesi Antlaşması | Kale-i Sultaniye Antlaşması | Karlofça Antlaşması | Kasr-ı Şirin Antlaşması | Kerden Antlaşması | Kütahya Antlaşması | Küçük Kaynarca Antlaşması | Londra Antlaşması | Mondros Mütarekesi | Nasuh Paşa Antlaşması | Osmanlı-Bizans Antlaşması (1420) | Osmanlı-Venedik Antlaşması (1416) | Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479) | Paris Antlaşması (1856) | Pasarofça Antlaşması | Prut Antlaşması | Serav Antlaşması | Sevr Antlaşması | Uşi Antlaşması | Vasvar Antlaşması | Yaş Antlaşması | Zitvatorok Antlaşması | Ziştovi Antlaşması | İstanbul Antlaşması (1533) | İstanbul Antlaşması (1700) | İstanbul Antlaşması (1724) | İstanbul Antlaşması (1736) | İstanbul Antlaşması (1885) | İstanbul Antlaşması (1897) | İstanbul Antlaşması (1913)

Devirler

Lale Devri, Fetret Devri

İsyanlar

1830 Yezidi İsyanı | 1914 Zeytun İsyanı | 31 Mart Olayı | Arabi Paşa Ayaklanması | Atçalı Kel Mehmet Efe | Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı | Babanzade Ahmet Paşa İsyanı | Babıali Baskını | Celali isyanları | Düzmece Mustafa | Ester Kira | Haçin Olayı | Kabakçı Mustafa İsyanı | Kara Yorgi | Miloş Obrenoviç | Mir Muhammed Soran İsyanı | Mora isyanı | Patrona Halil İsyanı | Sırp İsyanları | Tepedelenli Ali Paşa | Çakırcalı Mehmet Efe | İzmiroğlu Cüneyd Bey
Celali İsyanları.